مدل جدید مانتو دختران و زنان تهرانی به سبک میکی موس

مانتو میکی موس دختران تهرانی

مانتو میکی موس دختران تهرانی

مانتو میکی موس دختران تهرانی و زنان تهرانی پس از مانتو کویین جنجال جدیدی را در مد لباس در تهران آغاز کرده است مانتوی رنگارنگ میکی موس که بر تن دختران و زنان تهران مشاهده میگردد .

اینگونه که پیداست مد مانتو بسیار سریعتر از آنجچه که فکر میکنیم خود را در خانم ها جا می اندازد حتی اگر مانتو بچگانه و خنده دار باشد و یا حتی اگر روی آن جملاتی نوشته شده باشد .

با دیدن این مانتو ها به یاد گذشته ها می افتیم زمانی که پسران از پوشیدن لباس هایی که بر روی آن متنی نوشته شده بود یا شکل های عجیب و غریب داشت امتناع میکردند و پوشیدن اینگونه لباس ها باعث شرمساری پسران بود .

مانتو کویین دختران تهرانی

مانتو میکی موس دختران تهرانی

اما امروز شاهد آن هستیم که برخی از دختران ایرانی و زنان ایرانی بدون هیچ شرمی با مانتو لنگی و مانتو کویین و جدیدا هم مانتو میکی موس به خیابان ها می آیند و به تیپ خود افتخار هم میکنند .

جلب توجه برای برخی از زنان ایرانی اینقدر اهمیت دارد که حتی حاضرند برای رسیدن به توجه اطرافیان در خیابان دست به هر کاری و هر پوششی بزنند .

اینگونه که پیداست در روزهای آینده باید شاهد مانتوهای طرح پلنگ صورتی و تام و جری هم باشیم .