عکس شنای سوگل طهماسبی بازیگر زن ایرانی در آب شفاف دریا

سوگل طهماسبی بازیگر دختر ایرانی اینگونه که پیداست این روزها در تعطیلات به سر میبرد و در حال شنا در آب دریا از خود عکس منتشر کرده است و متنس زیبا نوشته است .

شنای سوگل طهماسبی در دریا

شنای سوگل طهماسبی در دریا

شنا کرده سوگل طهماسبی در دریا که دارای آبی بسیار شفاف و زیبا است در صفحه اینستاگرام سوگل طهماسبی با متن زیبایی منتشر شده است .

عکس شنای سوگل طهماسبی در آب دریا را مشاهده میفرمایید .

شنا کردن سوگل طهماسبی در دریا

شنا کردن سوگل طهماسبی در دریا

سوگل طهماسبی در وصف عکس بالا نوشت :

تب و تابی ست در موسیقی آب

کجا پنهان شده ست این روح بی تاب

فرازش ،شوق هستی ،شور پرواز

فرودش ،غم ،سکوتش ،مرگ ومرداب !

شنا کردن سوگل طهماسبی در آب دریا